Illustrationsuppdrag med en frilanspartner, 2011.
Mer info under info2design.com

 
Illustrationsuppdrag med en frilanspartner, 2011.
Mer info under info2design.com   
 

Grafik om processen av ett visst gruvarbete.
Företag Lenbox Minerals. Santiago, Chile 2010
Publicerade på företagets hemsida www.lenbox.cl
  Illustrationsuppdrag med en frilanspartner, 2011.
Mer info under info2design.com   
  Ingenjören #1 2012

Copiaxblade
Företagets Copiax interna tidning.
 
Illustrationsuppdrag med en frilanspartner, 2011.
Mer info under info2design.com   
 

Copiaxbladet
Företagets Copiax interna tidning.
  Flyer till Företaget MisZapatos, Santiago, Chile 2010
Skoaffär.
© Ivannia Olguin 2014